Aanpak

Vanuit Golden Opportunities geef ik advies aan directie en management ten behoeve van optimalisatie van hun organisatie, veelal in het kader van digitale transformatie. Daarnaast ondersteun ik organisaties tijdens het veranderproces om organisatieverbeteringen door te voeren. Ik kan als geen ander de brug slaan tussen de bedrijfsstrategie, de business (processen) en de enterprise- en applicatie-architecturen.

Na kennismaking maak ik een concreet plan met bijbehorend budget, zodat we resultaatgericht aan de slag kunnen. Op basis van een organisatie analyse volgt een eerste advies: een ICT Visie voor uw organisatie. Op basis van deze visie stellen we de juiste prioriteiten en bepalen we met elkaar de gewenste vervolgstappen met als doel strategie, organisatie, bedrijfsprocessen en ICT landschap zodanig op elkaar aan te laten sluiten dat digitale transformatie haalbaar wordt en er een basis ontstaat waarmee uw organisatie voor langere periode weer onderscheidend is.

Ik kom graag vrijblijvend kennismaken om elkaar te inspireren.